Select Page
Впродовж останніх двох тижнів кафедрою промислового маркетингу було проведено цикл зустрічей для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Маркетинг» із гарантом освітньої програми доцентом Світланою Семенюк, завідувачем Кафедра Промислового Маркетингу ТНТУ професором Володимиром Фаловичом та кураторами академічних груп доцентом Богданою Оксентюк та Оксаною Бурліцькою.
Зустрічі були присвячені питанням ознайомлення здобувачів із процедурою реалізації їх права на вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання.
Принагідно гарант ОП наголосила здобувачам про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Також здобувачів було проінформовано про визнання результатів, отриманих у неформальній освіті.
Завідувач кафедри професор Володимир Фалович наголосив на необхідності дотримання правил поведінки в університеті, а також приділив увагу питанням створення сприятливого, комфортного освітнього середовища, зокрема питанням запобіганню та вирішенню конфліктних ситуацій.
Куратори обговорили із здобувачами питання безпеки в умовах військового стану та організації освітнього процесу при змішаній та дистанційній формах навчання.
Щиро сподіваємося, що у такі складні часи здобувачі вищої освіти зможуть в повному обсязі реалізувати свої очікування щодо результатів навчання, а викладачі кафедри допоможуть їм реалізувати себе як особистість, надаючи усі можливості для розвитку.