Select Page

Основна навчально-методична література кафедри промислового маркетингу

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Логістичне обслуговування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 104 с.
 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Логістичне обслуговування» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л. Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2022. – 37 с.
 3. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістичне обслуговування» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л. Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2022. – 36 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинговий аналіз» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 82 с.
 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинговий аналіз» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 47 с.
 6. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Маркетинговий аналіз» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 39 с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 63 с.
 8. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 36 с.
 9. Методичні вказівки із дисципліни “Стратегічний маркетинг”: плани практичних занять та навчальні завдання для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» для усіх форм навчання / Укл.: І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 28 с.
 10. Методичні вказівки для організації самостійної роботи із дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання/ Укл.: І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 23 с.
 11. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингове моделювання» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Н.М. Голда, В.А. Фалович – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 88 с.
 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетингове моделювання» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Н.М. Голда, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 28 с.
 13. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингове моделювання» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /Н.М. Голда, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 46 с.
 14. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг інновацій» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 92 с.
 15. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг інновацій» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 33 с.
 16. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг інновацій» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 29с.
 17. Lecture notes on “Market Research and Project development” for applicants of second (Master of Science) level of higher education for all forms of education according to the educational and professional program «Marketing» branch of knowledge 07 «Management and Administration» speciality 075 «Marketing» / S.V. Shpylyk. – Ternopil: TNTU, 2021. – 120 p.
 18. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Дослідження ринку та розробка проєктів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / С.В. Шпилик. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 34 с.
 19. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Дослідження ринку та розробка проєктів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / С.В. Шпилик. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 36 с.
 20. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень в маркетингу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 123 с.
 21. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень в маркетингу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 32 с.
 22. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія наукових досліджень в маркетингу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Б.А. Оксентюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 30 с.
 23. Конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 125 с.
 24. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Рекламний менеджмент» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 27 с.
 25. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Рекламний менеджмент» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 26 с.
 26. Конспект лекцій з дисципліни «Брендинг» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 78 с.
 27. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Брендинг» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 47 с.
 28. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Брендинг» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 20 с.
 29. Конспект лекцій з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 64 с.
 30. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 38 с.
 31. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 28 с.
 32. Методичні вказівки для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо- професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б.Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 119 с.
 33. Програма фахової практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 47 с.
 34. Програма практики за темою кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 45 с.
 35. Програма професійно-орієнтованої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 46с.
 36. Програма практики «Вступ до фаху» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 38 с.
 37. Програма організаційно-економічної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 42 с.
 38. Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. –  42 с.
 39. Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 168 с.
 40. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 71 с.
 41. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 89 с.
 42. Конспект лекцій з дисципліни «Мерчандайзинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 104 с.
 43. Методичні вказівки із дисципліни «Мерчандайзинг»: плани практичних занять та навчальні завдання для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» для усіх форм навчання / Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 29 с.
 44. Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо їх виконання із дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання/ Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 28 с.
 45. Конспект лекцій з дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 84 с.
 46. Методичні вказівки із дисципліни «Поведінка споживача»: плани практичних занять та навчальні завдання для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» для усіх форм навчання / Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 30 с.
 47. Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо їх виконання із дисципліни «Поведінка споживача» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання/ Укл.: О. П. Бурліцька. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 28 с.
 48. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / С. В. Шпилик, І. Л. Піняк, – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 131 с.
 49. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: С. В. Шпилик, І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 49 с.
 50. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» для усіх форм навчання / Укл.: С.В. Шпилик, І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 47 с.
 51. Методичні вказівки для організації самостійної роботи із дисципліни «Маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування», рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання/ Укл.: С.В. Шпилик, І. Л. Піняк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 28 с.
 52. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 164 с.
 53. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 65 с.
 54. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 44 с.
 55. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» /О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 30 с.
 56. Методичні вказівки щодо виконання індивідуального завдання з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Л.Я. Якимишин, В.А. Фалович. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 20 с.