Select Page

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедру маркетингу на виробництві було створено в 1997 році (наказ по університету № 5-01 від 27.01.1997 р.). Одними із перших працівників були О.І. Міщук, О.І. Дубик, Г.Б. Марцінишин, В.В. Козюк, Н.Я. Рожко, В.А. Фалович, В.Й. Бица, І.Л. Піняк, М.Ф. Горин. До липня 2006 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Г.Б. Марцінишин, Г.В. Ціх, С.П. Мартова, В.В. Козюк, Б.А. Оксентюк, О.І. Краузе

У липні 2006 року кафедру маркетингу на виробництві очолив доктор економічних наук, професор Козюк Віктор Валерійович.

1 січня 2008 року кафедру маркетингу на виробництві перейменовано на кафедру промислового маркетингу.

У серпні 2008 року кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Федорович Роман Володимирович , який починаючи з 1979 року працював на посадах асистента, доцента, професора, заступника декана, директора інституту економіки та управління Тернопільського національного економічного університету.

У серпні 2018 року кафедру очолив доктор економічних наук  Фалович Володимир Андрійович.

У січні 2024 року кафедру очолила кандидат економічних наук  Оксентюк Богдана Андріївна.

Кафедра промислового маркетингу забезпечує підготовку фахівців за багатоступеневим принципом, за освітніми  рівнями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, а також забезпечує підготовку дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультету економіки та менеджменту.

Професорсько-викладацький склад кафедри, який забезпечує освітню, навчально-методичну роботу та виховний процес, нараховує 10 осіб, з них 2 доктори економічних наук, професори – Володимир ФАЛОВИЧ, Лілія ЯКИМИШИН та 7 кандидатів наук, доцентів (Оксана БУРЛІЦЬКА, Надія ГОЛДА, Ольга КРАУЗЕ, Богдана ОКСЕНТЮК, Світлана СЕМЕНЮК, Ірина ПІНЯК, Світлана ШПИЛИК).

Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Розроблено електронні курси для організації дистанційного навчання, здійснюється їх апробація та сертифікація.

Впроваджуємо елементи дуальної освіти у навчання, готуючи маркетологів в нашому університеті – долаємо розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, намагаємось готувати кадри із урахуванням вимог роботодавців.

Для цього ми:

—постійно модернізуємо освітні програми, адаптуємо навчальний матеріал  відповідно до вимог роботодавців (освітня програма передбачає, окрім класичних маркетингових дисциплін вивчення інформаційного маркетинту, Інтернет маркетингу; Інтерактивного маркетингу та багато іншого цікавого).

—Залучаємо роботодавців до розробки освітніх програм;

Інтернет-маркетинг, те, без чого сучасний маркетолог загубиться на ринку праці, тому кличемо до себе найкращих спеціалістів з Інтернет-маркетингу, які проводять тренінги, діляться своїми знаннями та досвідом, розповідають про сучасні тенденції та найбільш дієві інструменти в Інтернет-маркетингу: (SEO, SMM, таргетинг, контекстна реклама, ремаркетинг та ще багато цікавого).

—Підвищуємо мотивацію до навчання серед студентів. Традиційно, до прикладу, святкуємо День Маркетолога весело та МегаКреативно!

Одним словом, підвищуємо конкурентоздатність майбутніх маркетологів на ринку праці.

Широке розповсюдження отримала тенденція залучення студентів старших курсів до роботи в позаурочний час у різних комерційних структурах, підприємствах, банках, де студенти продовжують працювати після закінчення університету. Кафедра підтримує тісні зв’язки з підприємствами міста Тернополя та Тернопільської області. Внаслідок такої співпраці простежується чітка тенденція щодо зростання кількості кваліфікаційних робіт, що виконані на замовлення підприємств. Це свідчить про високий професійний рівень підготовки майбутніх фахівців, їх вміння аналізувати реальний стан підприємств і ринку, вносити обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва. Аналіз відгуків керівників підприємств з фахової практики дає підстави стверджувати про високий професійний рівень підготовки випускників, відповідальність щодо виконання ними поставлених завдань.

Кафедра підтримує постійні контакти з своїми випускниками, запрошує їх на науково-практичні конференції, урочисті заходи. Така практика дозволяє побачити реальні результати професійної підготовки випускників, сприяє підвищенню професійних навичок студентів. Кращі з випускників залишаються навчатися і працювати на кафедрі (Т.М. Борисова, С.В. Шпилик).

Кафедра промислового маркетингу проводить плідну співпрацю з провідними навчальними і науковими закладами. Зокрема, укладені договори про співпрацю кафедри з питань наукових досліджень та підготовки кадрів з кафедрою маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка».

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 075 «Маркетинг». Кафедра промислового маркетингу приймає активну участь в інтеграції у міжнародну систему освіти. Співробітництво з навчальними закладами здійснюється через проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організацію спільних післядипломних шкіл бізнесу.