Навчальний план бакалаврів передбачає такі види практик:

  • 1 курс – вступ до фаху
  • 2 курс – організаційно-економічна
  • 3 курс – виробнича
  • 4 курс – професійно-орієнтована

Графік навчального процесу магістрів передбачає такі види практик:

  • 5 курс – науково-дослідницька
  • 6 курс – переддипломна
  • 6 курс – науково-педагогічна

Програми проходження практик  розміщені за посиланнями:

Програма та методичні рекомендації для проходження практики «Вступ до фаху» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька, Л. Я. Якимишин, І. Л. Піняк – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 44 с.

Методичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька, С. Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 43 с.

Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, С. В. Шпилик – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 34 с.

Програма організаційно-економічної практики за освітнім ступенем підготовки бакалаврів спеціальності 075 «Маркетинг»: [методичні вказівки] Укл. Семенюк С.Б.

Програма професійно-орієнтованої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг», 075 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / Б. А. Оксентюк, О. П. Бурліцька, Н. Я. Рожко. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. – 41 с.

Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, Б. А. Оксентюк, Н. Я. Рожко, Р. В. Федорович – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.