Select Page

Практична підготовка бакалавра включає такі види практик:

  • 1 курс – вступ до фаху

Програма практики «Вступ до фаху» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2023. –  38 с.

  • 2 курс – організаційно-економічна

Програма організаційно-економічної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2023. –  42 с.

  • 3 курс – виробнича

Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2023. –  42 с.

  • 4 курс – професійно-орієнтована

Програма професійно-орієнтованої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2021. –  47 с.

Практична підготовка магістра включає такі види практик:

  • фахова

Програма фахової практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2021. – 47 с.

  • практика за темою кваліфікаційної роботи

Програма практики за темою кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович, Л.Я. Якимишин, С.Б. Семенюк.– Тернопіль: ТНТУ, 2022. –  45 с.

 

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені І. Пулюя

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів

Щоденник практики