Select Page

Краузе Ольга Ігорівна

 Посада: 

Доцент кафедри промислового маркетингу

 Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

 Звання: 

доцент

 Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/krauze-olha-ihorivna/

 Посилання на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qb5YDhIAAAAJ&hl=uk

 Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0374-2582

Освіта

Закінчила Тернопільську академію народного господарства (1997 р., нині Західноукраїнський національний університет), спеціальність «Економіст-правознавець», 2000-2003 рр. аспірант Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

 Професійні здобутки

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Соціально-економічна природа й динаміка безробіття в трансформаційній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – у науково-дослідному фінансовому інституті при міністерстві фінансів України (м. Київ)

У лютому 2009 р. присвоєно вчене звання доцента.

Керівник науково-дослідної роботи на тему «Маркетингова стратегія формування попиту на товари та послуги на ринках України» ( 2012-2014 рр.) Номер державної реєстрації: 0122U002210

Керівник науково-дослідної роботи на тему «Маркетингові стратегії розвитку підприємств автомобілебудівної промисловості» (2016-2018 рр.). Номер державної реєстрації 0116U000408

Керівник науково-дослідної роботи на тему «Формування комплексу маркетингових технологій підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах цифрової економіки» (2022-2023 рр.). Номер державної реєстрації: 0122U200518

 Досвід роботи

2002-2005 рр. – асистент кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя.

З 2006 р. по сьогодні – доцент кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя.

З 2009 р. по 2016 р. заступник завідувача кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя.

Професійні активності

1.Член Української асоціації маркетингу ( Сертифікат № 636 від 01.09.2021р.)

  1. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» (Сертифікат №341 від 16.12.2021р).
  2. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Маркетинг продаж» (Сертифікат №342 від 16.12.2021р).

Навчальні дисципліни

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
ІІ 3 1079 Інфраструктура товарного ринку ПМ-21, ПМз-21
ІІ 3 1727 Нормативно-правове регулювання маркетингової діяльності ПМ-21, ПМз-21
ІІІ 5 4962 Маркетинг продаж ПМ-31, ПМс-31, ПМз-31, ПМзс-31
IV 7 988 Маркетинг промислового підприємства ПМ-41, ПМс-41, ПМз-41, ПМзс-41
V 9 4961 Маркетинговий аналіз ПМм-51, ПМз-51
VI 11 2168 Управління конкурентоспроможністю ПМм-61, ПМз-61

Наукові інтереси

Маркетинг промислового підприємства, маркетинг продаж, маркетинговий аналіз, управління конкурентоспроможністю, інфраструктура товарного ринку, маркетинг автомобілебудівної промисловості