Select Page

Спеціальність 075 Маркетинг

Галузь знань 07 “Управління та адміністрування”

Освітньо-професійна програма “Маркетинг”

Початкового рівня вищої освіти

Гарант: к.е.н., доцент Богдана ОКСЕНТЮК

Спеціальність 075 Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма “Маркетинг”

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гарант: к.е.н., доцент Світлана СЕМЕНЮК

Спеціальність 075 Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма “Маркетинг”

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гарант: д.е.н., проф. Лілія ЯКИМИШИН

Спеціальність 075 Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма “Маркетинг”

Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Гарант: д.е.н., проф. Володимир ФАЛОВИЧ