Реалізація спільних програм академічної мобільності, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Усі студенти ТНТУ, в тому числі і студенти спеціальності «Маркетинг» мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, що імплементуються у співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччині, Великобританії, Франції та США.

Так, у Державному університеті «Люблінська Політехніка» (Польща) за програмою подвійних дипломів магістрів навчався студент-магістр спеціальності «Маркетинг» Процюк Микола. У 2017 році закінчила і отримала диплом магістра ТНТУ та Опольської Політехніки Максимлюк Олена, яка зараз готується вступати на аспірантуру в м.Вроцлав .

Зараз за програмою подвійних дипломів в Університеті «Опольська Політехніка» навчається 1 студентка-магістрант спеціальності «Маркетинг» – Заворотна Оксана.

В ТНТУ активно використовують дистанційну форму навчання. Зокрема, за кордоном створюються локальні центри дистанційного навчання. Такий центр функціонує на базі Українського культурного Центру в штаті Мічиган (м. Воррен, США).

У 2017 році на базі кафедри було проведено дистанційне складання екзамену з фаху студента групи ПМдн-41 Рожко Едуарда Сергійовича, який на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки та навчався дистанційно. Складання іспиту проводилося віддалено через Інтернет з використанням програми Skype. По завершенні підготовки студент відповів на запитання членів комісії та присутніх.

За результатами складання екзамену з фаху Едуард Рожко отримав оцінку «відмінно», йому присвоєно професійну кваліфікацію «Організатор із збуту» та освітній ступінь бакалавр за спеціальністю «6.030507 маркетинг».

Невід’ємною частиною програми академічної мобільності є виробнича практика. Щороку значна кількість студентів проходить практику у компанії «Устронянка»( м. Устронь, Польща ), за програмою «Аполло» (Німеччина),  (попередній відбір для проходження практики у 2018 році пройшла студентка групи ПМ-31 Івасів Оля). У липні 2015 року у м. Слупськ (Республіка Польща) стажування у літній мовній школі пройшли 2 студенти спеціальності «Маркетинг» Мазан Оксана та Панас Андрій.

Детальна інформація про подвійні дипломи