Select Page

Реалізація спільних програм академічної мобільності, зокрема програмподвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Усі студенти ТНТУ, в тому числі і студенти спеціальності «Маркетинг» мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, що імплементуються у співпраці із ЗВО Польщі, Німеччині, Великобританії, Франції та США.

Програма подвійних дипломів дає можливість отримати фахову освіту та диплом міжнародного зразка, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплому, а також набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, підприємствах європейських країн. В університеті реалізуються двосторонні угоди про спільні освітні програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка» та «Опольська Політехніка» (Польща), Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина), а також міжінституційні угоди в рамках європейської програми академічної мобільності Еразмус+ з Університетом Валенсії (Іспанія), університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська Політехніка», Вроцлавським економічним університетом та Вищою школою в Нисі (Польща), Університетом в Кошице (Словаччина), Політехнікою Бялостоцькою (Польща) та Університетом прикладних наук Шмалькальдена (Німеччина).

Впродовж 2016-2020 рр. 4 студенти спеціальності «Маркетинг» стали учасниками програм академічної мобільності, зокрема з метою навчання за програмою подвійних дипломів. Так, в університеті «Люблінська політехніка» (Польща) за програмою подвійних дипломів навчався та успішно завершив навчання студент-магістр спеціальності «Маркетинг» Процюк Микола.

 В університеті «Опольська політехніка» за програмою подвійних дипломів магістрів навчалися та успішно завершили навчання здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Маркетинг»: Максимлюк Олена, Заворотна Оксана та Мавдюк Іван.

З 2021 року по 2023 рік за програмою подвійних дипломів в університеті «Опольська Політехніка» навчалася здобувач спеціальності «Маркетинг» Шеремета Ольга.

В ТНТУ активно використовують дистанційну форму навчання. Зокрема, за кордоном створюються локальні центри дистанційного навчання. Такий центр функціонує на базі Українського культурного Центру в штаті Мічиган (м. Воррен, США).

Кафедрою промислового маркетингу забезпечено прийом екзамену з фаху у дистанційній формі  для студента Рожко Едуарда  Сергійовича, який проживає у Сполучених Штатах Америки та навчався дистанційно за спеціальністю «Маркетинг». Складання екзамену проводилося віддалено через мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype.

Невід’ємною частиною програми академічної мобільності є виробнича практика. Щороку здобувачі мають можливість  проходити практику у компанії «Устронянка» (м. Устронь, Польща), за програмою «Аполло» (Німеччина), у відпочинковому комплексі «Panorama Morska» (Республіка Польща) та ін.

У липні 2015 року у м. Слупськ (Республіка Польща) стажування у літній мовній школі пройшли студенти спеціальності «Маркетинг» Мазан Оксана та Панас Андрій.

У 2018 році за програмою «Аполло» (Німеччина) пройшла практику студентка спеціальності «Маркетинг» Івасів Ольга.

У 2021 році пройшли виробничу практику у відпочинковому комплексі «Panorama Morska»(Республіка Польща) здобувачі спеціальності «Маркетинг» Чорномаз Соломія та Івасик Катерина, а у 2023 році – Назарчук Ярина та Хірна Марія.

Порядок участі студентів у програмах академічної мобільності (Erasmus+)

ТУТ