Select Page

Подвійні дипломи

    Реалізація спільних програм академічної мобільності, зокрема програм
подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного
співробітництва університету. Усі студенти ТНТУ, в тому числі і студенти
спеціальності «Маркетинг» мають можливість брати участь у програмах
академічної мобільності, що імплементуються у співпраці із ЗВО Польщі,
Німеччині, Великобританії, Франції та США🌍
   Програма подвійних дипломів дає можливість отримати фахову освіту та
диплом міжнародного зразка, що уможливлює працевлаштування за кордоном
без підтвердження диплому, а також набуття під час проходження практик
досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, підприємствах
європейських країн👨‍🎓
   В університеті реалізуються двосторонні угоди про спільні освітні
програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка» та
«Опольська Політехніка» (Польща), Університетом прикладних наук міста
Шмалькальден (Німеччина), а також міжінституційні угоди в рамках
європейської програми академічної мобільності Еразмус+ з Університетом
Валенсії (Іспанія), університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська
Політехніка», Вроцлавським економічним університетом та Вищою школою в
Нисі (Польща), Університетом в Кошице (Словаччина), Політехнікою
Бялостоцькою (Польща) та Університетом прикладних наук Шмалькальдена
(Німеччина)👨‍🏫

Впродовж 2016-2020 рр. 4 студенти спеціальності «Маркетинг» стали
учасниками програм академічної мобільності, зокрема з метою навчання за
програмою подвійних дипломів. Так, в університеті «Люблінська політехніка»
(Польща) за програмою подвійних дипломів навчався та
успішно завершив навчання студент-магістр
спеціальності «Маркетинг» Процюк Микола.

В університеті «Опольська політехніка» за програмою подвійних дипломів магістрів навчалися та успішно завершили навчання здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Маркетинг»: Максимлюк Олена, Заворотна Оксана та Мавдюк Іван.

З 2021 року по теперішній час за програмою подвійних дипломів в університеті «Опольська Політехніка» навчається здобувач-магістрант спеціальності «Маркетинг» Шеремета Ольга.

В ТНТУ активно використовують дистанційну форму навчання. Зокрема, за кордоном створюються локальні центри дистанційного навчання. Такий центр функціонує на базі Українського культурного Центру в штаті Мічиган (м. Воррен, США).

Кафедрою промислового маркетингу забезпечено прийом екзамену з фаху у дистанційній формі  для студента Рожко Едуарда  Сергійовича, який проживає у Сполучених Штатах Америки та навчався дистанційно за спеціальністю «Маркетинг». Складання екзамену проводилося віддалено через мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype.

Невід’ємною частиною програми академічної мобільності є виробнича практика. Щороку здобувачі мають можливість  проходити практику у компанії «Устронянка» (м. Устронь, Польща), за програмою «Аполло» (Німеччина), у відпочинковому комплексі «Panorama Morska» (Республіка Польща) та ін.

У липні 2015 року у м. Слупськ (Республіка Польща) стажування у літній мовній школі пройшли студенти спеціальності «Маркетинг» Мазан Оксана та Панас Андрій.

У 2018 році за програмою «Аполло» (Німеччина) пройшла практику студентка спеціальності «Маркетинг» Івасів Оля.

У 2021 році пройшли практику та стажування у відпочинковому комплексі «Panorama Morska»(Республіка Польща) здобувачі спеціальності «Маркетинг» Чорномаз Соломія та Івасик Катерина.

Детальна інформація про подвійні дипломи