Select Page
Бурліцька Оксана Петрівна

Посада: 

Доцент кафедри промислового маркетингу

  Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

 Звання: 

доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/burlicka-oksana-petrivna/

 Посилання на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=y1ljMysAAAAJ&hl=uk

 Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-9720-6942

Освіта

В 2000 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» і отримала кваліфікацію вчителя української мови, літератури та іноземної мови.

В 2002 році закінчила факультет інституту післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства (ЗНУ) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст. У 2003 році успішно виконала програму курсу підвищення кваліфікації менеджерів (Tacis Managers’ Training Programme), який проводився в рамках Європейського Союзу під егідою TAСІС (Мілан, Італія) .

У 2004 році закінчила  Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг».

 Професійні здобутки

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Еволюція італійської моделі економіки в другій половині ХХ століття» (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України).

У 2007 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу на виробництві.

Секретар експертної ради роботодавців кафедри промислового маркетингу зі спеціальності 075 «Маркетинг».

 Досвід роботи

2000–2003рр. – старший лаборант кафедри маркетингу на виробництві ТНТУ ім. І. Пулюя.

2003-2005рр. – асистент кафедри маркетингу на виробництві ТНТУ ім. І. Пулюя.

2005- по сьогоднішній день – доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Професійні активності

1.Член Української асоціації маркетингу ( Сертифікат № 637 від 01.09 .2021р)

2. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» (Сертифікат № 318 від 14.06. 2021р.).

3. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Поведінка споживачів» (Сертифікат №361 від 15.09.2022).

4. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Мерчандайзинг» (Сертифікат № 362 від 15.09.2022р).

5. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Рекламний менеджмент» (Сертифікат №363  від 15.09.2022р).

6. Участь у циклі тренінгів Lifecell Digital Academy (Сертифікат № 028 від 16 грудня 2021р.)

7. Стажування з курсу «Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання» з 16. 11. 2020 р. по 24.12. 2020 р., ТНТУ імені Івана Пулюя (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 001699 реєстраційний номер 6229 від 24. 12. 2020).

8. Участь у I International Scientific Conference “Business Transformation For Sustainable Future: Research, Digitalization And Innovations” (ICBuTS 2021), Ternopil, Ukraine, October,28-29, 2021 (Сертифікат  № 0424 ).

9. Участь VI Міжнародній науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНИХ ВИМІРАХ», Тернопіль, ТНТУ, 31.03-1.04.2021р. (Сертифікат №0073)

 Навчальні дисципліни

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
IV 7 929 Маркетингове ціноутворення ПМ-41
IV 7 944 Мерчандайзинг ПМ-41
IV 7 905 Поведінка споживача ПМ-41
IІІ 5 4766 Маркетингове ціноутворення ПК-31
V 2 909 Рекламний менеджмент ПМм-51

Наукові інтереси

Розробка та реалізація маркетингової цінової політики; управління рекламною діяльністю; дослідження механізмів поведінки споживачів для активного впливу на процес прийняття рішення щодо купівлі; застосування мерчандайзингу виробничими/постачальницькими та роздрібними підприємствами в просуванні товарів до споживачів.