Select Page

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг

Дисципліна Семестр  
Маркетинг 5 Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Інформаційний маркетинг 6 Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Маркетинг промислового підприємства 7 Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Маркетингові дослідження 8 Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Титульний аркуш курсової роботи

Бланк завдання на курсову роботу (бакалавр)

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ»

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг

Дисципліна Семестр  
Маркетинговий менеджмент 1 Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Стратегічний  маркетинг 2 Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Титульний аркуш курсової роботи

Бланк завдання на курсову роботу (магістр)