Select Page

ОПП «Маркетинг» другий (магістерський) рівень

Обов’язкові компоненти загальної підготовки:

Цикл загальної підготовки
Методологія наукових досліджень в маркетингу СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Етика професійної діяльності та основи педагогіки СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Цикл професійної підготовки  
Дослідження ринку та розробка проєктів СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Логістичне обслуговування СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Маркетинг інновацій СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Маркетингове моделювання СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Маркетинговий аналіз СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Маркетинговий менеджмент СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Рекламний менеджмент СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Стратегічний маркетинг СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА

 

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).http://dl.tntu.edu.ua/login.php.

Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендовані кафедрою вибіркові дисципліни професійної підготовки

Цикл професійної підготовки
Брендинг СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Діджитал-маркетинг СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Комерційна діяльність посередницьких підприємств СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Маркетинг в галузях і сферах діяльності СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА
Управління конкурентоспроможністю СИЛАБУС РОБОЧА ПРОГРАМА