Select Page

Метою діяльності студентського наукового гуртка є:

Залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Завдання студентського наукового гуртка:

–        Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

–        Формування у студентів навичок наукової роботи;

–        Формування здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

–        Формування навичок міжособистісної взаємодії;

–        Формування навичок презентувати власні дослідження і відстоювати власну думку;

–        Формування здатності належно сприймати обґрунтовану критику;

–        Формування здатності коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування;

–        Формування здатності до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу

– Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності кафедри.

 Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше двох разів на семестр з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

ГРАФІК

чергових засідань студентського наукового гуртка «Клуб маркетолога»

кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

№ з/п тема засідання дата

2019 р.

1 Урочисте відкриття гуртка 18.11.2019 р.
2

Презентація студентських робіт за тематиками:

– «Маркетинг туристичного бізнесу;

– «Інноваційні технології маркетингу»

09.12.2019 р.
2020 р.
3 Визначення тематики засідання наукового студентського гуртка на весняний семестр 2019-2020 н.р. 28.02.2020 р.
4 Наукові дебати на тему «Інструменти мерчандайзингу як каталізатор продажів» 15.04.2020 р.
5 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на осінній семестр 2020-2021 н.р. 01.10.2020 р.
6 Наукове керівництво підготовкою тем доповідей студентів до XІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» 16.10.2020 р.
7 Наукові дебати за темою «Інноваційні технології продажів» 18.12.2020 р.

2021 р.

8 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на весняний семестр 2020-2021 н.р. 27.02.2021 р.
9 Наукові дебати за темою «Маркетинг: практичне застосування» 25.05.2021 р.
10 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на осінній семестр 2021-2022 н.р. вересень 2021 р.
11 Наукові дебати за темою «Фінансова грамотність маркетологів» 7.10.2021 р.
12 Обговорення тематик рубрик Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» 15.10.2021 р.
13 Обговорення організаційних питань проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» 17.11.2021 р.
14 Наукові дебати за темами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» 22.11.2021 р.

2022 р.

15 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на весняний семестр 2021-2022 р. 11.01.2022 р.
16 Проведення круглого столу за темою «Застосування інноваційних технологій маркетингу бізнесом – практичний аспект» 11.02.2022 р.
17

Ознайомлення студентів з історією розвитку та діяльністю студентського наукового гуртка «Клуб маркетолога», представлення керівників секцій.

Формування плану роботи наукового студентського гуртка на осінній семестр 2022-2023 н.р.

29.09.2022 р.
18 Перегляд відеоматеріалів та обговорення теми «Маркетинг в соціальних мережах» 28.10.2022 р.
19 Обговорення сучасної політичної ситуації, причин та наслідків повномасштабного вторгнення рф на територію України. Перегляд кінострічки українською мовою «Абсолютна влада» 25.11.2022 р.

2023 р.

20 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на весняний семестр 2022-2023 р. 24.02.2023 р.
21 Круглий стіл на тему «Історії започаткування та розвитку брендів». 30.03.2023 р.