Наукові проекти кафедри

Основні науково-дослідні теми кафедри :

  • ВК-39-12 «Стратегічне маркетингове та логістичне управління підприємствами в мовах ринку» (Номер державної реєстрації 0112U002209)
    Термін виконання — 2012 -2014 роки
  • ВК-40-12 Маркетингова стратегія формування попиту на товари та послуги на ринках України (Номер державної реєстрації №0112U002210)
    Термін виконання — 2012 -2014 роки
  • ВК 45-14 «Використання маркетингових інструментів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів приватного неприбуткового сектору» (Номер державної реєстрації № 0114U001309)
    Термін виконання — 2014-2016 роки
  • ВК 54-16 «Маркетингові стратегії розвитку підприємств автомобілебудівної промисловості» (Номер державної реєстрації № 0116U000408)

Термін виконання – 2016 -2018 роки