Select Page

Головні публікації  викладачів кафедри промислового маркетингу

Обліковий запис кафедри промислового маркетингу  у Google Академії

Тут можна знайти перелік всіх наукових публікацій працівників кафедри.

Монографії

  1. Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя. – 2015. – 419 с.
  2. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: [колективна монографія] / За ред. проф. Р.В. Федоровича:– Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 244 с.
  3. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій /; Монографія за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. – 303 с.
  4. Якимишин Л. Я. Логістика ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту: Монографія / Л. Я. Якимишин. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 220 с.
  5. Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності / Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2018. – 308 с.
  6. Фалович, В. А. Розвиток емерджентних властивостей ланцюга поставок інвестиційних товарів: монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А , 2018. – 256с.
  7. Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій / В.А. Фалович [та ін.] ; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2019. – 231 с.
  8. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу / В.А. Фалович [та ін.]; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2020. – 179 с.
  9. Маркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції / В.А. Фалович [та ін.] ; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2021. – 351 с.
  10. Сучасний маркетинг:візія, технології, інновації / В. Фалович [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. В. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2023. – 250 с.