Select Page

В ТНТУ виконується 5 освітніх і 3 наукових міжнародних проекти:

 1. «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах»;
 2. «Міжуніверситетські стартап-центри для розвитку та підтримки студентських інновацій» (SUCSID);
 3. «Модернізація післядипломної освіти з безпеки та стійкості до зовнішніх впливів у сферах людської та індустріальної діяльності (SEREIN)»;
 4. «Розробка та впровадження міжнародної системи дистанційного навчання» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»);
 5. «Розвиток освітніх, наукових і культурних зв’язків на основі спільного українсько-таджицької факультету» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»).

Викладачі кафедри долучаються до виконання цих проектів.

Університет за результатами другого конкурсу програми Еразмус+ став учасником чотирьох проектів Європейського Союзу, а саме:

 1. за напрямом КА1: «Навчальна мобільність» університет увійшов у консорціуми двох Еразмус проектів від Люблінської політехніки (Польща) та від Опольської політехніки (Польща) відповідно;
 2. за напрямом KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» університет увійшов в консорціум проекту «Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB»;
 3. за напрямом «Жан Моне» в університеті виграно грант для створення навчального модуля «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та імплементація європейського досвіду».

Крім цього, університет має ряд укладених угод та підписаних договорів:

 1. Угода про створення Консорціуму для поліпшення спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування між Краківським економічним університетом від 11.04.2018 р.
 2. Угода між ТНТУ та Люблінською політехнікою (Польща) , що передбачає співпрацю в рамках програми подвійних дипломів за освітнім ступенем  «магістр».
 3. Угода між ТНТУ та Опольською політехнікою (Польща), що передбачає  співпрацю в рамках програми подвійних дипломів за освітнім ступенем  «магістр».
 4. Договір про співпрацю між ТНТУ та Сопотською вищою Школою, який передбачає  проходження практики на підприємствах Польщі, проведення курсів із вивчення та вдосконалення іноземних мов та  участі студентів у навчальному процесі.
 5. Договір про співпрацю між ТНТУ та Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Польща) , який регламентує співпрацю в галузі освіти та наукові дослідження.
 6. Договір про співпрацю між ТНТУ та Суспільною академією наук у Лодзі (Польща), який регламентує освітню та науково-дослідницьку співпрацю.