Міжнародна діяльність

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) — вищий навчальний заклад, який визнаний міжнародними освітніми організаціями, активний член Європейської асоціації університетів (EUA), мережі Вищих інженерних шкіл Франції «n+i», учасник Magna Charta Universitatum, міжнародної учасник Балтійської програми університетів (BUP), Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL).

На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 70 закордонними університетами з 21 країни.