Select Page

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) — вищий навчальний заклад, який визнаний міжнародними освітніми організаціями, активний член Європейської асоціації університетів (EUA), мережі Вищих інженерних шкіл Франції «n+i», учасник Magna Charta Universitatum, міжнародної учасник Балтійської програми університетів (BUP), Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL). На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 70 закордонними університетами з 21 країни.

Співпраця з міжнародними організаціями та програмами для кафедри промислового маркетингу – це важливий напрям здійснення державної освітньої політики щодо євроінтеграційних процесів в Україні. Міжнародна діяльність кафедри промислового маркетингу здійснюється через:

  1. Активізацію міжнародної діяльності кафедри та розширення партнерських зв’язків із закордонними освітніми установами;
  2. Забезпечення цілісного та системного підходу до управління процесом інтернаціоналізації діяльності кафедри;
  3.  Сприяння впровадженню варіативних та інноваційних форм діяльності у процес надання якісних освітніх послуг у галузі міжнародної освіти;
  4. Ззалучення позабюджетних коштів вітчизняних і закордонних фондів, а також освітніх організацій для поширення наукової та освітньої діяльності кафедри як структурної одиниці університету;
  5. Встановлення зв’язків із закордонними навчальними закладами для взаємовигідного науково-технічного співробітництва, а також між окремими науковцями та фахівцями;
  6. Робота з міжнародними грантовими фондами, що підтримують освітні та наукові проекти;
  7. Координація міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів в рамках міжнародних програм та проектів.

В рамках укладених договорів між ТНТУ ім. І. Пулюя та закордонними університетами кафедра промислового маркетингу здійснює міжнародну співпрацю, метою якої є академічна мобільність викладачів та здобувачів.