Select Page

Міжнародна співпраця

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(ТНТУ) — вищий навчальний заклад, який визнаний міжнародними освітніми

організаціями, активний член Європейської асоціації університетів (EUA),

мережі Вищих інженерних шкіл Франції «n+i», учасник Magna Charta

Universitatum, міжнародної учасник Балтійської програми університетів (BUP),

Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL).

На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 70

закордонними університетами з 21 країни.🌍

   Співпраця з міжнародними організаціями та програмами для кафедри

промислового маркетингу – це важливий напрям здійснення державної

освітньої політики щодо євроінтеграційних процесів в Україні.

Міжнародна діяльність кафедри промислового маркетингу здійснюється

через:

1.Активізацію міжнародної діяльності кафедри та розширення

партнерських зв’язків із закордонними освітніми установами;👨‍💻

2.Забезпечення цілісного та системного підходу до управління процесом

інтернаціоналізації діяльності кафедри;

3.Сприяння впровадженню варіативних та інноваційних форм діяльності

у процес надання якісних освітніх послуг у галузі міжнародної освіти;

4.Ззалучення позабюджетних коштів вітчизняних і закордонних фондів, а

також освітніх організацій для поширення наукової та освітньої діяльності

кафедри як структурної одиниці університету;

5.Встановлення зв’язків із закордонними навчальними закладами для

взаємовигідного науково-технічного співробітництва, а також між окремими

науковцями та фахівцями;👨‍🏫

6.Робота з міжнародними грантовими фондами, що підтримують освітні

та наукові проекти;

7.Координація міжнародної академічної мобільності студентів та

викладачів в рамках міжнародних програм та проектів.👨‍🎓

В рамках укладених договорів між ТНТУ ім. І. Пулюя та закордонними

університетами, кафедра промислового маркетингу здійснює міжнародну

співпрацю, метою якої є академічна мобільність викладачів та студентів.