Select Page
Прізвище та ім’я Найменування закладу Період стажування Вид стажування Додаткові дані
Фалович Володимир

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

18.12.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

диплом доктора економічних наук

ДД№007964

 

Якимишин Лілія Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу і права» 12.12.2017р Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

диплом доктора економічних наук

ДД №007184

Рожко Наталія Національний університет водного господарства та природокористування 29.06. 2021р Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

диплом доктора економічних наук

ДД №012054

Семенюк Світлана

ТОВ «Маркетинг – центр «ДАЛІ»

 

02.12.2019р по 31. 12 2019р. Стажування

Наказ №4/7-1083 від 02.12.2019.

Довідка про стажування №1/20 від 3.01.2020р.

 

Бурліцька Оксана

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

16.11.2020 – 24.12.2020 р.

 

Підвищення кваліфікації з курсу «Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання»

Свідоцтво СПК № 001699 від 24.12.2020.

 

Голда Надія

Тернопільський національний технічний університет імені  Івана Пулюя

 

16.11.2020 – 24.12.2020 р.

 

Підвищення кваліфікації з курсу «Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання»

Свідоцтво СПК № 001696 від 24.12.2020.

 

Краузе Ольга ПрАТ «ТерА» 27.11. 2019р по 27. 11. 2019 р Стажування

Наказ № 4-7/754 від 27.11.2019.

Лист-підтвердження ПрАТ «ТерА» від 13.01.2020 р.

 

Оксентюк Богдана ПП «Маркетингові технології ПБС»

06.05.2021 по 25.06.2021р.

 

стажування

Довідка про стажування  №48-02 від 29.06.2021.

 

Піняк Ірина

Інтернет провайдер «TerNet»

(СПД ФО Суконнік Микола Валерійович)

 

24 листопада 2020 року по 15 січня 2021 року стажування

Довідка №25 від 25.01.2021р.

 

Шпилик Світлана International Historical Biographical Institute 12 серпня 2021 року по 12 жовтня 2021 Міжнародна програма підвищення кваліфікації

Міжнародний сертифікат № 2448 від 12 жовтня 2021р.