Select Page

 

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Маркетинг» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075«Маркетинг» галузі знань 07«Управління та адміністрування» (2021 рік)

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Маркетинг» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075«Маркетинг» галузі знань 07«Управління та адміністрування» (2022 рік)

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Маркетинг» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075«Маркетинг» галузі знань 07«Управління та адміністрування» (2021 рік)