Навчальні дисципліни кафедри

Навчальний процес кафедри базується на Галузевих стандартах Вищої Освіти України та міжнародних освітніх стандартах,. Навчальні плани передбачають теоретичну та практичну підготовку. Наші студенти вивчають наступні дисципліни:

Бакалавр

Обов’язкові:

 • Введення в спеціальність  (гіперпосилання на курс в дистанційному ID: 853)
 • Інформаційний маркетинг (ID: 855)
 • Інфраструктура товарного ринку (ID: 1079)
 • Конкурентоспроможність підприємства (ID: 2168)
 • Логістика (ID: 917)
 • Маркетинг  (ID: 2742)
 • Маркетинг послуг  (ID: 1003)
 • Маркетинг промислового підприємства (ID: 988)
 • Маркетингова товарна політика (ID: 877)
 • Маркетингове ціноутворення (ID: 929)
 • Маркетингові дослідження (ID: 859)
 • Маркетингові комунікації (ID: 1362)
 • Поведінка споживача (ID: 905)
 • Товарознавство непродовольчих товарів (ID: 1261)

Вибіркові:

 • Збутова діяльність   (ID: 898)
 • Інтерактивний маркетинг (ID: 985)
 • Комерційна справа (ID 1839)
 • Маркетинг у банках   (ID: 996)
 • Маркетингове планування»  (ID: 856)
 • Мерчандайзинг (ID: 944)
 • Міжнародний маркетинг (ID: 1820)
 • Новітній маркетинг (ID: 1848)
 • Нормативно-правова база маркетингової діяльності  (ID: 1727)
 • Основи конкуренції  (ID: 1770)
 • Основи маркетингу (ID: 934)
 • Паблік рілейшнз (ID: 1002)
 • Прикладні аспекти маркетингових досліджень (ID: 984)
 • Теорія і практика реклами (ID: 1430)
 • Товарознавство продовольчих товарів (ID: 2286)
 • Трейд-маркетинг (ID: 1891)

Нові дисципліни кафедри:

 • Маркетинг продаж
 • Інтернет-маркетинг
 • Маркетингт у соціальних мережах
 • Рекламний креатив

 

Магістр

 • Євромаркетинг (ID: 982)
 • Маркетинговий менеджмент (ID: 1036)
 • Методологія наукових досліджень в маркетингу   (ID: 883)
 • Рекламний менеджмент (ID: 909)
 • Стратегічний маркетинг (ID: 2262)
 • Маркетинг інновацій (ID: 878)
 • Бренд-маркетинг  (ID: 916)
 • Маркетингова політика розподілу  (ID: 897)
 • Маркетингове моделювання (ID: 942)
 • Логістичне обслуговування (ID: 4480)
 • Маркетинг в галузях і сферах діяльності
 • Маркетинговий аналіз