Навчальні дисципліни кафедри

Навчальний процес кафедри базується на Галузевих стандартах Вищої Освіти України та міжнародних освітніх стандартах. Навчальні плани передбачають теоретичну та практичну підготовку. Наші студенти вивчають наступні дисципліни:

Бакалавр

Обов’язкові:

 • Введення в спеціальність  (ID: 853)
 • Інформаційний маркетинг (ID: 855)
 • Інфраструктура товарного ринку (ID: 1079)
 • Конкурентоспроможність підприємства (ID: 2168)
 • Логістика (ID: 917)
 • Маркетинг  (ID: 2742)
 • Маркетинг послуг  (ID: 1003)
 • Маркетинг промислового підприємства (ID: 988)
 • Маркетингова товарна політика (ID: 877)
 • Маркетингове ціноутворення (ID: 929)
 • Маркетингові дослідження (ID: 859)
 • Маркетингові комунікації (ID: 1362)
 • Поведінка споживача (ID: 905)
 • Комерційна справа (ID 1839)
 • Новітній маркетинг (ID: 1848)
 • Паблік рілейшнз (ID: 1002)

Вибіркові:

 • Товарознавство (ІІ семестр)
 • Бенчмаркінг (ІІ семестр)
 • Екомаркетинг (V семестр)
 • Інформаційні технології продаж (V семестр)
 • Маркетинг в соціальних мережах (V семестр)
 • Ведення ділових переговорів (V семестр)
 • Захист прав споживачів (V семестр)
 • Електронний маркетинг (V семестр)
 • Паблік рілейншз (VI семестр)
 • Трейд-маркетинг (VI семестр)
 • Інтернет комунікації (VI семестр)
 • Маркетинг закупівель (VI семестр)
 • Інтернет-маркетинг (VII семестр)
 • Мерчандайзинг (VII семестр)
 • Міжнародний маркетинг (VII семестр)
 • Міжнародна конкуренція (VII семестр)
 • Цифровий маркетинг (VII семестр)
 • Інтернет аналітика (VII семестр)
 • Маркетингове планування (VIII семестр)
 • Рекламний креатив (VIII семестр)
 • Теорія і практика реклами (VIII семестр)
 • Маркетинговий план та аудит (VIII семестр)

Магістр

 • Євромаркетинг (ID: 982)
 • Маркетинговий менеджмент (ID: 1036)
 • Методологія наукових досліджень в маркетингу   (ID: 883)
 • Рекламний менеджмент (ID: 909)
 • Стратегічний маркетинг (ID: 2262)
 • Маркетинг інновацій (ID: 878)
 • Бренд-маркетинг  (ID: 916)
 • Маркетингова політика розподілу  (ID: 897)
 • Маркетингове моделювання (ID: 942)
 • Логістичне обслуговування (ID: 4480)
 • Маркетинг в галузях і сферах діяльності
 • Маркетинговий аналіз