Select Page

Фалович Володимир Андрійович

Посада: 

Професор кафедри промислового маркетингу

Науковий ступінь: 

доктор економічних наук

 Звання: 

професор

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/f/falovych-volodymyr-andrijovych/

 Посилання на GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KVcGHq4AAAAJ

Посилання на Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442021

 Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5784-0233

Освіта

У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю економіка підприємства.

У 2005 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Маркетинг».

Професійні здобутки

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Планування функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в ТНТУ ім. І.Пулюя».

У 2021 р. присвоєно вчене звання професора.

Академік Академії соціального управління з 2019 року.

Член робочої групи по розробці та удосконаленню освітніх програм спеціальності «Маркетинг» ОР молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії.

Гарант освітньо-професійної програми «Маркетинг» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»

Досвід роботи

2000-2001рр. – асистент кафедри маркетингу на виробництві, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

2001-2012рр. – старший викладач кафедри маркетингу на виробництві, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

2012-2018 рр. – доцент кафедри промислового маркетингу,Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

З 2018 року  по 2023 завідувач кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Професійні активності

1.Член Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання Маркетологів України» (Посвідчення № 0261 від 1.01.2020р.).

2.У 2016 році пройшов стажування на ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект» (м.Тернопіль).

3.У період з 22 липня 2019 року по 14 серпня 2019 року пройшов наукове стажування (120 годин) у Суспільній академії наук у м. Лодзь (Республіка Польща) (сертифікат).

4.У 2019 році отримав сертифікат, який підтверджує рівень володіння іноземною (польською) мовою на рівні В2.

5. Участь у форумі «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, IT та культурі»  (Сертифікат за реєстраційним номером ПК-К 21-03/278 від 25.03.2021 р.)

6. Участь у  VI Міжнародній науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНИХ ВИМІРАХ», Тернопіль, ТНТУ, 31.03-1.04.2021р.(Сертифікат про підвищення кваліфікації)

7.У 2022 році пройшов міжнародне стажування (210 годин) за програмою підвищення кваліфікації у відділі маркетингу підприємства STELA LaxhuberGmbH на тему: «Маркетинг та логістика в системі менеджменту підприємства: досвід на європейському рівні» (Массінг, Німеччина) (сертифікат).

Навчальні дисципліни

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
VI 6 1362 Маркетингові комунікації ПМ-31
VIII 8 859 Маркетингові дослідження ПМ-41
VIII 8 1848 Новітній маркетинг ПМ-41

Наукові інтереси

Маркетинг, цифровий маркетинг, логістика.