Select Page

Шпилик Світлана Василівна

Посада: 

Доцент кафедри промислового маркетингу

 Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

 Звання: 

доцент

Покликання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/sh/shpylyk-svitlana-vasylivna/

Покликання на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=39G3750AAAAJ&hl=uk

Покликання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-9321-7596

Покликання на Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210790793

Освіта

У 1998-2003 рр. навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя за спеціальністю «Маркетинг» та отримала диплом з відзнакою, 1998-2004 рр. навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та отримала диплом з відзнакою.

 Професійні здобутки

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Тернопільському національному технічному університеті імені І. Пулюя.

У січні 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

Член робочої групи по удосконаленню освітніх програм спеціальності «Маркетинг» ОР бакалавр та магістр.

У травні 2017 р.отримала сертифікат про рівень володіння англійською мовою APTIS, рівень В2.

Досвід роботи

2004-2010 р.р. – асистент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

2011- по сьогоднішній день – доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Професійні активності

1.Член Української асоціації маркетингу ( Сертифікат №640 від 01.09.2021р.) https://drive.google.com/file/d/1QQitcGCwtJ0bv0qahCGmiaiux_xT4CDM/view

 1. Сертифікат № 0459 учасника І INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «BUSINESS TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE FUTURE: RESEARCH, DIGITALIZATION AND INNOVATIONS» (ICBuTS 2021), October, 28-29, 2021 https://drive.google.com/file/d/1IFdxTp635w_9uLDFctfb6ePsfrN0wkBF/view
 2. Сертифікат № 0603 учасника Всеукраїнської інтернет-конференції «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» від 22 листопада 2021р. https://docs.google.com/document/d/17OibwlTqJvDrhQQ2KF9SKkTHPYJuhMa8/edit
 3. Міжнародний сертифікат № 2448 від 12.10.2021 року про підвищення кваліфікації в рамках ІІ Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» (International scientific and pedagogical traineeship) (6 ECTS credits, 180 hours) Міжнародне науково-педагогічне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS, з них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS). https://drive.google.com/file/d/1TrQVXVa4vSeKT0V95z5F99jazCzzm1Ff/view    Програма: https://drive.google.com/file/d/1yrd5pm-wBEkRRRiPavuNBPPe3iXvDE5N/view
 4. Навчальний курс «TheComplete Digitale  Marketing  Course –  12 Courses in1», October 14, 2022 (Certificate no: UC-1b945507-efd8-4663-a484-e3ee3e6e0148) https://drive.google.com/file/d/1QGiVxSs60xhB32UM2QET2qr1HF-ZpEsd/view
 5. Навчальний курс «Marketing Research: support your marketing decisions», October 25, 2022 (Certificate no: UC-a222d57f-d7c6-43bc-8ac6-779e67c6de37) https://drive.google.com/file/d/1kWXH3N2kNP3imJ_96CWvmwu3eBXogrkU/view
 6. Навчальний курс «Публічний виступ»( Сертифікат від 1-2 лютого.2019р.)  https://drive.google.com/file/d/1E7NUYzdX7c3Mky2cwwJuOCxqhd02Lgkt/view
 7. Навчальний курс «Студії жіночої політичної взаємодії» (вересень-листопад 2019, обсяг: 56 академічних годин) https://drive.google.com/file/d/1DEB2QMbP8BFj7bKSOBlcCFRVHJWFCusb/view         Програма:https://docs.google.com/document/d/1EvZ29ZBUM-uh7SOs0bxToKUDUrENmAOu/edit
 8. Незалежний консультант з питань маркетингу на Редакції газети «Підручники і посібники» з 01 вересня 2017 року і до сьогодні. https://drive.google.com/file/d/1ATyuKpNga3zbtnQdPAMC9-ZJvy8ODcSe/view
 9. Незалежний консультант з питань маркетингу Тернопільської обласної організації Української Галицької партії з 01 вересня 2017 року і до сьогодні. https://drive.google.com/file/d/1AAIpHPR5LqK455ctpI9fYdqlC8VxrFYB/view
 10. Є членом Тернопільської місцевої організації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Асоціація трудових об’єднань молоді України”, проводить маркетингові дослідження, розробляє соціальну рекламу (Довідка від 14 листопада 2019 р.) https://drive.google.com/file/d/1dLGv1j2nM3774gN-YuF3k9ika1tRpzLV/view
 11. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Маркетинг» (Сертифікат №0385 (від 16.02.2023 р.).

Навчальні дисципліни 

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
І 2 1839 Комерційна справа ПМ-11, ПМз-11
ІІ 3 4859 Market research ІБМ-22, ІБМ-23
ІІІ 3 2742 Маркетинг ПМ-31, ПМс-31, ПМз-31, ПМзс-31
IV 7 5191 Інтернет маркетинг ПМ-41, ПМс-41, ПМз-41, ПМзс-31
IV 8 985 Інтерактивний маркетинг ПМ-41, ПМс-41, ПМз-41, ПМзс-31
V 2 5192 Дослідження ринку та розробка проєктів ПМм-51, ПМмз-51

Наукові інтереси

Маркетинг, інтернет маркетинг, цифровий маркетинг, підприємництво та іновації, стратегічний маркетинг