Аспірантура

На кафедрі промислового маркетингу ТНТУ ім.І.Пулюя можна здобувати науковий ступень кандидата економічних наук ((доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

В період 2010-2016рр  по кафедрі було захищено 10 дисертацій.

На сьогодні на кафедрі навчається 1 аспірант – Тимошик М.М.

Науковий керівник к.е.н. професор Федорович Роман Володимирович ТНТУ ім. І. Пулюя. Тема дисертації: «Управління механізмом та інструментарієм інтернет-маркетингу машинобудівних підприємств у контексті євро-інтеграційних трансформацій»

В університеті діє Спеціалізована вчена рада Д58.052.05  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  та кандидата економічних наук за спеціальністю:08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Стосовно вступу в аспірантуру звертатись у відділ аспірантури:

Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, каб.100

Телефон: (0352) 25-57-98

Е-mail: aspiranttu@gmail.comvid_asp@tu.edu.te.ua

Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua