Select Page

Аспірантура

На кафедрі промислового маркетингу ТНТУ можна здобути ступінь доктора філософії за освітньо-науковою програмою “Маркетинг” за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 “Управління та адміністрування” (кваліфікація – доктор філософії з маркетингу)

В період 2010-2022 рр  на кафедрі було захищено 14 кандидатських дисертацій.

На сьогодні на кафедрі навчається 6 аспірантів .

Стосовно вступу в аспірантуру звертатись у відділ аспірантури:

Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, каб.100

Телефон: (0352) 25-57-98

Е-mail: aspiranttu@gmail.comvid_asp@tu.edu.te.ua

Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua