Select Page
Семенюк Світлана Богданівна

Посада: 

Доцент кафедри промислового маркетингу

 Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

 Звання: 

доцент

 

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/semenjuk-svitlana-bohdanivna/

 Посилання на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XrVXJ1cAAAAJ&hl=uk

  Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3061-4145

 

 

Освіта

У 1993-1999 рр. навчалася у ПВНЗ «Інститут економіки та підприємництва» за спеціальністю «Маркетинг» та отримала диплом з відзнакою.

 Професійні здобутки

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Кон’юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Львівській комерційній академії Укоопспілки.

У листопаді 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

Член робочої групи по удосконаленню освітніх програм спеціальності «Маркетинг» ОР бакалавр та магістр, брала участь у розробці освітньої програми для третього рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Маркетинг».

 Досвід роботи

1998–2003рр. – лаборант кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва»,

2003-2007рр. – інспектор навчальної частини, методист відділу перепідготовки, керівник департаменту маркетингу.

2007-2009р. – викладач кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».

2009- по сьогоднішній день – доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Протягом 2009-2016рр працювала  за сумісництвом заступником директора з маркетингу Центру довузівської підготовки ТНТУ ім. І.Пулюя.

З 2017 року і по сьогодні заступник завідувача кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя.

Гарант

Освітньо-професійної програми «Маркетинг» першого бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»

 Професійні активності

  1. Член Української асоціації маркетингу ( Сертифікат №578 від 31.03.2021р.)
  2. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Інформаційний маркетинг» (Сертифікат №0091 від 29.1.2013р).
  3. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Введення в спеціальність» (Сертифікат №0221 від 15.03.2018р).
  4. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Маркетингове планування» (Сертифікат №0300 від 17.02.2021р).
  5. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Дослідження ринку» (Сертифікат №0312 від 12.04.2021р).
  6. Навчальний курс «Цифровий маркетинг»( Сертифікат від 23.06.2021р.)
  7. Учасник форуму «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси» (Сертифікат за реєстраційним номером ПК-К 21-02/207 від 25.02.2021
  8. Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНИХ ВИМІРАХ», Тернопіль, ТНТУ, 31.03-1.04.2021р. (Сертифікат  №0028)
  9. Міжнародна програма підвищення кваліфікації “International Educational Project “East-West” (Термін: 3.11.22 по 30.12.2022) (Міжнародний сертифікат №9519)

Навчальні дисципліни

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
І 1 853 Введення в спеціальність ПМ-11,
ІІ 4 4640 Дослідження ринку БМ-21, ПО-21, ПП-21, ПФ-21, ПК-21
ІІІ 6 855 Інформаційний маркетинг ПМ-31
IV 8 856 Маркетингове планування ПМ-41
V 1 1036 Маркетинговий менеджмент ПМм-51
VI 3 5748 Діджитал-маркетинг ПМм-61

Наукові інтереси

Інноваційний маркетинг, маркетинг освітніх послуг, маркетингове планування, цифровий маркетинг.