Освітньо-професійна програма "Маркетинг"

Початкового рівня вищої освіти 

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Молодший бакалавр маркетингу

Освітньо-професійна програма "Маркетинг"

Першого рівня вищої освіти 

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр з маркетингу

Освітньо-професійна програма "Маркетинг"

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Магістр з маркетингу

Освітньо-наукова програма "Маркетинг"

Рівень вищої освіти: Третій

На здобуття освітньо-наукового ступеню:

Доктор філософії