Освітня програма ступеню "Бакалавр"

Освітня програма вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Маркетинг» першого рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» затверджено та введено в дію Наказом ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:

Фалович Володимир Андрійович, доктор економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (голова проектної групи);

Шпилик Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

Якимишин Лілія Ярославівна, д.е.н., професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Освітня програма ступеня "Магістр"

Освітня програма вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Маркетинг» другого рівня вищої освіти ступеня «магістр» затверджено та введено в дію Наказом ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:

Фалович Володимир Андрійович, доктор економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (голова проектної групи);

Шпилик Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

Якимишин Лілія Ярославівна, д.е.н., професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.