semenjykДоцент кафедри

Кандидат економічних наук (2008).
Закінчила з відзнакою Приватний вищий навчальний заклад «Інститут економіки та підприємництва» (м. Тернопіль),  спеціальність „Маркетинг” (1999). 1998–2003рр. – лаборант кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва», 2003-2007рр. - інспектор навчальної частини, методист відділу перепідготовки, керівник департаменту маркетингу. 2005-2007рр. – навчання в аспірантурі,  з 2007р. – викладач кафедри маркетингу цього ж вузу.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) і була зарахована на посаду доцента кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва», а з лютого 2009 року – доцента кафедри промислового маркетингу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
З жовтня 2009 року працює за сумісництвом заступником директора з маркетингу Центру довузівської підготовки ТДТУ ім. І.Пулюя.
Наукові інтереси: дослідження ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів та його взаємозв’язок з ринком праці, маркетингове планування діяльності підприємств. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 35 публікацій у наукових збірниках, журналах, а також монографію «Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів».

Викладає дисципліни: «Введення в спеціальність», «Маркетинг», «Маркетингове планування», «Інформаційні системи і технології маркетингу», «Маркетингове моделювання».