pinjakДоцент кафедри, кандидат економічних наук

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління маркетинговими інтелектуальними активами на підприємстві» за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
Закінчила Тернопільський приладобудівний інститут, спеціальність «Інженер-економіст» (бакалавр), Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, спеціальність «Менеджмент організацій», аспірантуру ТДТУ ім. Івана Пулюя за спеціальністю «Економічна історія та історія економічної думки». Від 1998 р. – асистент, старший викладач кафедри промислового маркетингу. Автор 11 наукових праць у фахових виданнях, 32 навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, маркетингові інтелектуальні активи в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг неприбуткових організацій», «Маркетинг у галузях і сферах діяльності», «Маркетингова політика розподілу».