shpylykДоцент кафедри, кандидат економічних наук

Бібліографія

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва)», за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
У 2011 році отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences».
Закінчила з відзнакою Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя (2003 р.), спеціальності «Маркетинг» та «Комп’ютерно-інтегровані технології». 2003-2006 рр. – аспірант ТДТУ ім. Івана Пулюя, напрям «Економіка і організація управління підприємствами». З 2005 р. – асистент кафедри промислового маркетингу. Автор 16 наукових праць, 19> навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: маркетинг, формування конкурентної стратегії підприємства, стратегічні альтернативи розвитку діяльності підприємств, діяльність видавничо-поліграфічного комплексу України.

Викладає дисципліни: „Маркетинг”,  , „Інтерактивний маркетинг”, "Прикладні аспекти маркетингових досліджень", "Комерційна справа", "Маркетинг закупівель".