goldaСтарший викладач кафедри.

Закінчила Тернопільський приладобудівний інститут (нині Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя) за спеціальностями «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» (1989 р.) та «Маркетинг» (2002 р.). Від 1999 р. працює на кафедрі, від 2000 р. – викладач. Автор 23 наукових праць у фахових виданнях, 12 навчально-методичних робіт, 2 навчальних посібників «Основи конкуренції» та «Теорія і практика рекламної діяльності». Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: управління рекламною діяльністю туристичної фірми на регіональному ринку в умовах конкуренції.

Викладає дисципліни: «Теорія і практика рекламної діяльності», «Маркетинг послуг», «Основи конкуренції», «Міжнародна реклама».