semenjykДоцент кафедри

Кандидат економічних наук (2008).
Закінчила з відзнакою Приватний вищий навчальний заклад «Інститут економіки та підприємництва» (м. Тернопіль),  спеціальність „Маркетинг” (1999). 1998–2003рр. – лаборант кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва», 2003-2007рр. - інспектор навчальної частини, методист відділу перепідготовки, керівник департаменту маркетингу. 2005-2007рр. – навчання в аспірантурі,  з 2007р. – викладач кафедри маркетингу цього ж вузу.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) і була зарахована на посаду доцента кафедри маркетингу ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва», а з лютого 2009 року – доцента кафедри промислового маркетингу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
З жовтня 2009 року працює за сумісництвом заступником директора з маркетингу Центру довузівської підготовки ТДТУ ім. І.Пулюя.
Наукові інтереси: дослідження ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів та його взаємозв’язок з ринком праці, маркетингове планування діяльності підприємств. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 35 публікацій у наукових збірниках, журналах, а також монографію «Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів».

Викладає дисципліни: «Введення в спеціальність», «Маркетинг», «Маркетингове планування», «Інформаційні системи і технології маркетингу», «Маркетингове моделювання».

pinjakДоцент кафедри, кандидат економічних наук

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління маркетинговими інтелектуальними активами на підприємстві» за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
Закінчила Тернопільський приладобудівний інститут, спеціальність «Інженер-економіст» (бакалавр), Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, спеціальність «Менеджмент організацій», аспірантуру ТДТУ ім. Івана Пулюя за спеціальністю «Економічна історія та історія економічної думки». Від 1998 р. – асистент, старший викладач кафедри промислового маркетингу. Автор 11 наукових праць у фахових виданнях, 32 навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, маркетингові інтелектуальні активи в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг неприбуткових організацій», «Маркетинг у галузях і сферах діяльності», «Маркетингова політика розподілу».

goldaСтарший викладач кафедри.

Закінчила Тернопільський приладобудівний інститут (нині Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя) за спеціальностями «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» (1989 р.) та «Маркетинг» (2002 р.). Від 1999 р. працює на кафедрі, від 2000 р. – викладач. Автор 23 наукових праць у фахових виданнях, 12 навчально-методичних робіт, 2 навчальних посібників «Основи конкуренції» та «Теорія і практика рекламної діяльності». Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: управління рекламною діяльністю туристичної фірми на регіональному ринку в умовах конкуренції.

Викладає дисципліни: «Теорія і практика рекламної діяльності», «Маркетинг послуг», «Основи конкуренції», «Міжнародна реклама».

shpylykДоцент кафедри, кандидат економічних наук

Бібліографія

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва)», за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
У 2011 році отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences».
Закінчила з відзнакою Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя (2003 р.), спеціальності «Маркетинг» та «Комп’ютерно-інтегровані технології». 2003-2006 рр. – аспірант ТДТУ ім. Івана Пулюя, напрям «Економіка і організація управління підприємствами». З 2005 р. – асистент кафедри промислового маркетингу. Автор 16 наукових праць, 19> навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: маркетинг, формування конкурентної стратегії підприємства, стратегічні альтернативи розвитку діяльності підприємств, діяльність видавничо-поліграфічного комплексу України.

Викладає дисципліни: „Маркетинг”,  , „Інтерактивний маркетинг”, "Прикладні аспекти маркетингових досліджень", "Комерційна справа", "Маркетинг закупівель".

falovuchДоцент кафедри, кандидат економічних наук

Закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіст-правознавець» (1997 р., нині Тернопільський національний економічний університет), аспірантуру Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя за спеціальністю «економічна історія та історія економічної думки». Від 1999 р. – викладач кафедри маркетингу на виробництві (нині кафедра промислового маркетингу).
Захистив дисертацію на тему: «Економіко-правові основи діяльності державної промисловості у роки нової економічної політики». Автор 7 наукових праць, 12 навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Новітній маркетинг»