dubykСтарший викладач кафедри.

Закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» (1977 р., нині Львівський національний університет «Львівська політехніка»). Від 1997 р. – викладач кафедри маркетингу на виробництві (нині кафедра промислового маркетингу).
Автор 124 публікацій, з них 103 наукових та 21 навчально-методичного характеру. Автор більше 80 патентів та авторських свідоцтв. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Наукові інтереси: конкуренція і конкурентне середовище фірми.

Викладає дисципліни: «Конкуренційний аналіз», «Синтетичні засоби маркетингових комунікацій», «Стандартизація і сертифікація продукції і послуг», «Міжнародна конкуренція», «Конкурентоспроможність підприємства».

mishchukСтарший викладач кафедри.

Закінчила Вінницький технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (1984 р.). 1984-1997 рр. – інженер-конструктор Тернопільського «Дніпроцивільпромбуду». Від 1997 р. – працює в Тернопільському технічному університеті ім. Івана Пулюя. Від 2000 р. – викладач кафедри промислового маркетингу. Автор 7 наукових праць у фахових виданнях, 10 навчально-методичних робіт. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: методика вивчення інтенсивності конкурентоспроможності регіонального ринку, маркетинг.

Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Маркетингова політика комунікацій», «Основи маркетингу».

zvaruchІнженер кафедри.

У 2003 р. закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». У 2007 р. закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2004 року працює інженером кафедри  промислового маркетингу.

rozkoДоцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2000 р.). Закінчила Тернопільський інститут народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет), спеціальність «Економічне і соціальне планування». 1994-1997 рр. – аспірант Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. Від 1998 р. – асистент кафедри маркетингу на виробництві в ТДТУ, від 2003 р. – доцент. Автор понад 40 наукових, методичних і публіцистичних праць з: інфраструктури товарного ринку, маркетингового менеджменту в наукових збірниках, журналах.
Наукові інтереси: мікроекономіка, маркетинг, маркетинговий менеджмент.

Викладає дисципліни: «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинговий менеджмент», «Рекламний креатив», «Оптимізація маркетингової діяльності».

storoz

Старший лаборант кафедри промислового маркетингу.

Закінчила товарознавче відділення Тернопільського кооперативного технікуму 1979 р., (нині кооперативний торгово-економічний коледж). У 1998 р. – факультет менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя; спеціальність інженер-економіст. Із 1979 р. працювала в Тернопільській облспоживспілці.

Від 2002 р. – на кафедрі промислового маркетингу.