pkpmЗавідувач кафедри.

Вчений в галузі економіки. Кандидат економічних наук (1978 р.), професор (1990 р.), академік Академії економічних наук України (2001 р.). Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1973 р., нині Тернопільський національний економічний університет). У цьому навчальному закладі: асистент (1973-1975 рр., 1979-1981 рр.), доцент, від 1990 р. – професор кафедри економічного аналізу; 1981-1983 рр. – заступник декана обліко-економічного факультету, 1993-2004 рр. – директор інституту економіки та управління ТНЕУ (нині факультет). Водночас від 2002 р. – професор кафедри економіки підприємств і корпорацій. 2007-2008 рр. – проректор з навчальної роботи Інституту економіки і підприємництва, та за сумісництвом завідувач кафедри «Фінансів». В серпні 2008 р. – очолив кафедру промислового маркетингу Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. Підготував 8 кандидатів наук. Член редколегії фахового науково-теоретичного журналу «Наука й економіка». Активно займається громадською роботою. Автор і співавтор 126 наукових та 35 методичних праць, в тому числі підручника «Теорія економічного аналізу» та посібника «Економічний аналіз» з грифом МОНУ, монографії «Аналіз фінансових ресурсів».Наукові інтереси: проблеми методології управління, зокрема економічного аналізу, діагностики планування та маркетингу.

Викладає дисципліни: «Методологія наукових досліджень», «Введення в спеціальність».

oksentjykДоцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2003 р.).
Доктор філософії (2008 р.). Закінчила з відзнакою Тернопільський приладобудівний інститут, згодом – Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя (1998 р.), спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» (1998 р.) та «Маркетинг» (2006 р.). 1998-2001 рр. – аспірант ТДТУ ім. І. Пулюя, водночас асистент кафедри маркетингу на виробництві (1999-2003 рр.). Від 2003 р. – доцент кафедри маркетингу на виробництві (нині кафедра промислового маркетингу). Автор понад 50 публікацій у наукових збірниках, журналах та навчально-методичних робіт. Керує дисертаційними роботами.
Наукові інтереси: історія економіки та економічної думки, маркетингові аспекти розвитку діяльності підприємств.

Викладає дисципліни: «Маркетингова товарна політика», «Державне регулювання економіки», «Товарна інноваційна політика», «Міжнародний маркетинг».

byrlitskaДоцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2004 р.). Закінчила Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, спеціальність «Маркетинг», Тернопільську академію народного господарства (2001 р., нині Тернопільський національний економічний університет), спеціальність «Міжнародний менеджмент». Від 2003 р. навчалася за програмою «Підготовки кадрів для сфери підприємництва» (ManagementTassicProgram, Italy, 2003). Від 2005 р. – доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.
Наукові інтереси:  історія економічної думки, мерчандайзинг та семплінг. Автор понад 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Маркетингова цінова політика», «Мерчандайзинг», «Поведінка споживача», «Рекламний менеджмент».

krayzeДоцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2005 р.). Закінчила Тернопільську академію народного господарства (1997 р., нині Тернопільський національний економічний університет), спеціальність «Економіст-правознавець», 2000-2003 аспірант Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.
Від 2003 р. асистент кафедри маркетингу на виробництві в ТДТУ. Від 2005 року - доцент кафедри. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, автор понад 40 наукових, методичних і публіцистичних праць.
Наукові інтереси: маркетингові дослідження ринків, конкурентоспроможність підприємств, трудова міграція.

Викладає дисципліни: «Контрактне право та діловий етикет», «Маркетинг в паливно-енергетичному комплексі», «Нормативно-правова база маркетингової діяльності», «Євромаркетинг», «Стратегічний маркетинг».

jakumushunДоцент кафедри.

Кандидат економічних наук (2007р.).
Доктор філософії (2008р.).
У 2001 році закінчила  Тернопільський національний економічний університет (Тернопільську академію народного господарства), інститут «Економіки і управління», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіст-правознавець.
У Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя: асистент (2002р.), старший викладач (2006р.), доцент кафедри промислового маркетингу (2007р.).
Опублікувала понад 50 наукових праць у тому числі 4 монографії, а також 35 навчально-методичних робіт. Багаторазово приймала участь у закордонних, міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Є головою обласного осередку Всеукраїнської громадської організації: «Українська Асоціація Логістики»
Наукові інтереси: дослідження відносин та середовища постачання в ланцюгу пропозиції, інтеграція сервісного обслуговування логістичної інфраструктури підприємств галузі.

Викладає дисципліни: «Логістика», «Маркетинговий аналіз», «Збутова діяльність», «Бренд-маркетинг».