Документи, які необхідні абітурієнту при вступі до
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 • Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, крім осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, подають заяви тільки в електронній формі.

  Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

  Заяву в паперовій формі подає вступник особисто до Приймальної комісії Університету.

  У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.

  Документи, що особисто пред'являються вступником у приймальну комісію:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних;
  • оригінал документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи, що дають право на спеціальні умови вступу.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).