ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН /ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ/

 

№ п/п

Назва навчальних предметів

Спеціальність Факультет

Курс

Семестр

курсова робота

форма контролю

 
 

БАКАЛАВРИ / НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1

Маркетинг (нормат.,бак.)

БК

3

5

 

З

 

2

Маркетингові дослідження (нормат.,бак.)

БК

3

6

К

Е

 

3

Логістика (нормат.,бак.)

БК

4

8

 

Е

 

4

Маркетинг (нормат.,бак.)

БМ

3

5

 

Е

 

5

Маркетинг (нормат.,бак.)

ФРІ/ІБМ

3

5

 

Е

 

6

Маркетингова товарна політика (нормат.,бак.)

БК

3

6

 

Е

 

7

Маркетингові комунікації (нормат.,бак.)

БК

4

8

К

Е

 

8

Маркетинг (нормат.,бак.)

БО, БФ, БЕ

3

5

 

Е

 

9

Маркетинг послуг (нормат.,бак.)

БК

3

6

 

Е

 

10

Поведінка споживача (нормат.,бак.)

БК

4

7

 

Е

 

11

Маркетингове ціноутворення (нормат.,бак.)

БК

4

7

 

Е

 

12

Маркетинг промислового підприємства (нормат.,бак.)

БК

4

7

К

Е

 

МАГІСТРИ, СПЕЦІАЛІСТИ / НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1

Фінансовий менеджмент (нормат.,маг.)

БКм

5

10

 

Е

 

2

Ціноутворення на ринках енергії (нормат.,маг.-спец)

ЕМФ, ЕМ, ЕМм

5

11

 

Е

 

3

Стратегічний маркетинг (нормат.,маг.-спец)

БК, БКм

5

10

К

Е

 

4

Рекламний менеджмент (нормат.,маг.-спец)

БК, БКм

5

10

 

Е

 

5

Поведінка споживачів (нормат.,спец)

БК

5

9

 

Е

 

6

Охорона праці в галузі (нормат.,маг.-спец)

ФПД

5

9

 

Е

 

7

стандартизація і сертифікація продукції і послуг (нормат.,спец)

БК

5

10

 

Е

 

8

Товарна інноваційна політика (нормат.,маг.-спец)

БК, БКм

5

9

 

Е

 

9

КДПП (нормат.,спец)

БК

5

9

 

Е

 

10

Маркетингова політика розподілу (нормат.,спец)

БК

5

9

 

Е

 

11

Маркетинговий менеджмент (нормат.,маг.)

БКм

5

9

К

Е

 

БАКАЛАВРИ / ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1

Паблік рилейшнз

БК

3

6

 

З

 

2

Маркетинг у банках

БК

4

7

 

З

 

3

Мерчандайзинг

БК

8

 

З

 

4

Основм конкуренії

БК

4

7

 

З

 

5

Теорія і практика реклами

БК

3

6

 

З

 

6

Основи маркетингу

ФІС/СІ

1

2

 

З

 

7

Основи маркетингу

ФХМ/ХТ

2

4

 

З

 

8

Контрактне право та діловий етикет

БК

3

5

 

З

 

9

НПБМД

БК

4

7

 

З

 

10

Конкурентоспроможність підприємства

БК

4

8

 

Е

 

11

Товарознавство

БК

2

4

 

З

 

12

Основи маркетингу

ФКТ/КА, КТ, КБ

4

7

 

З

 

13

Міжнародний маркетинг

БК

4

8

 

З

 

14

Інфраструктура товарного ринку

БК

3

6

 

З

 

15

Трейд-маркетинг

БК

7

 

З

 

16

Введення в спеціальність

БК

1

1

 

З

 

17

Інформаційний маркетинг

БК

3

5

К

З

 

18

Маркетингове планування

БК

4

8

 

З

 

19

Новітній маркетинг

БК

8

 

Е

 

20

Комерційна справа

БК

2

4

К

З

 

21

Прикладні аспекти маркетингових досліджень

БК

3

6

 

З

 

22

Інтерактивний маркетинг

БК

7

 

З

 

23

Збутова діяльність

БК

4

7

 

Е

 

24

Діагностика маркетингової діяльності

БК

8

 

З

 

МАГІСТРИ, СПЕЦІАЛІСТИ / ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1

Міжнародна реклама (вибірк.,спец)

БК

5

10

 

З

 

2

Маркетингові дослідження в енергетиці

ЕМФ, ЕМ, ЕМм

5

10

 

З

 

3

Синтетичні засоби маркетингових комунікацій (вибірк.,спец)

БК

5

10

 

З

 

4

Екомаркетинг (вибірк.,маг.-спец)

БК, БКм

5

10

 

Е

 

5

Маркетинг в галузях і сферах діяльності (вибірк.,спец)

БК

5

9

К

З

 

6

Маркетинг неперибуткових організацій (вибірк.,спец)

БК

5

10

 

З

 

7

Оптимізація маркетингової діяльності організацій (вибірк.,маг)

БКм

5

10

 

З

 

8

Рекламний креатив (вибірк.,маг)

БКм

5

10

 

З

 

9

Маркетингове моделювання (вибірк.,маг)

БКм

5

10

 

З

 

10

Методологія наукових досліджень (вибірк.,маг)

БКм

5

9

 

З

 

11

Маркетинг закупівель (вибірк.,маг.-спец)

БК, БКм

5

9

 

З

 

12

Євромаркетинг (вибірк.,маг.-спец)

БК, БКм

5

10

 

Е

 

13

Бренд-маркетинг (вибірк.,маг.-спец)

БК, БКм

5

9

 

З

 

Мета: засвоєння студентами знань з маркетингового моделювання для максимального використання основних маркетингових моделей щодо вироблення підприємством власної стратегії на ринку з метою максимального отримання вигод.

Завдання: формування системи знань щодо методів економіко-математичного моделювання та можливостей їхнього використання при аналізі ситуацій, що мають місце в дипломних роботах студентів спеціальності «Маркетинг», засвоєння методичних підходів до використання обчислювальної техніки та інформаційних технологій в дипломному проектуванні, формування у студентів правильного підходу до використання маркетингових моделей стосовно вирішення певних маркетингових проблем , в тому числі за допомогою новітніх інформаційних технологій.

Предмет: особливостей моделювання маркетингових процесів, що дозволить на цій основі здійснювати прогнозування маркетингових явищ.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Моделювання як основа прийняття маркетингових рішень.
2. Можливості і підходи до моделювання.
3. Загальна характеристика маркетингових моделей.
4. Реалізація маркетингових моделей.
5. Розробка моделей комплексу маркетингу
6. Практичне застосування моделювання для розробки маркетингової стратегії підприємства.