1234

Чому ми? 

sample image Наша кафедра викладає маркетинг з прив'язкою до виробництва. Ви отримуєте більше знань і досвіду.

Найкращі викладачі! 

sample image Лише у нас найкращі, найкваліфікованіші викладачі, які добре розуміють, що зараз потрібне студентам.

Цікава інформація! 

sample image В нашій бібліотеці найсвіжіші книги і журнали. А також доступ до електронних бібліотек в мережі інтернет.

Співпраця

Кафедра промислового маркетингу тісно співпрацює з іншими кафедрами ТНТУ ім. Івана Пулюя, з ВНЗ України, з Люблінською політехнікою (Польща), а також провідними підприємствами Західної України.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з:

-  кафедрою маркетингу та інноваційної діяльності Сумського державного університету,

-  кафедрою маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,

-  кафедрою менеджменту Київського національного політехнічного інституту «КПІ»;

- кафедрою маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка», яка має статус опорної кафедри для технічних вищих навчальних закладів Західного регіону.

 

Спільно з колегами кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім. І.Пулюя видано колективні монографії:

  1. «Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія / за ред. д.е.н., проф. З.В.Гуцайлюка.- Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 200 с.
  2. «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»: колективна монографія /за ред. проф. Р. В. Федоровича – Тернопіль, Астон, 2012. – 544 с.

Викладачі кафедри є співавторами колективних монографій:

  1. «Економіка логістичних систем» та «Трансформація вартості у формуванні відносин «підприємство-клієнт», виданих кафедрою маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»
  2. «Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку» та «Інновації у маркетингу і менеджменті», виданих кафедрою маркетингу та інноваційної діяльності Сумського державного університету.

У 2011 р. кафедрою промислового маркетингу проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «ЄВРО-2012»». В проекті приймали участь:

– Головне управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації;

        Київський національний політехнічний інститут «КПІ»;

– Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій МАУП м. Київ;

– Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

– Ягелонський університет м. Краків, Польща;

        Державний технічний університет, м. Брест, Білорусія;

– Державний університет м. Барановичі, Білорусія;

– Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції (ТООУСНТІ).

Кафедра промислового маркетингу щорічно проводить Регіональну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» до участі в якій залучаються студенти, аспіранти, викладачі та провідні фахівці підприємств м. Тернополя та Тернопільської області.

Кафедра тісно співпрацює з підприємствами і установами міста Тернополя та Тернопільської області: ПАТ «Опілля», ТОВ «Микулинецький Бровар», Медіа корпорація РІА та ін.